Zaznacz stronę

Polityka prywatności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wysyłajac formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji zgłoszenia, oraz w celu otrzymywania informacji handlowych. Potwierdzasz również, ze akceptujesz treści poniższego oświadczenia

Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę „Od Nowa” Jarosław Marszalik z siedzibą w Krakowie, 30-302 ul.Konopnickiej 13/3a, w zakresie: imienia i/lub nazwiska i adresu mailowego, preferencji zawartych z zgłoszeniu i innych informacji przekazanych celu związanym z realizacją zgłoszenia.

Wyrażam również zgodę na otrzymywanie, obecnie i w przyszłości, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 12, art. 13. informuje, że :

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Od Nowa” Jarosław Marszalik.
2) Inspektorem ochrony informacji jest „Od Nowa” Jarosław Marszalik.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze świadczonymi przez „Od Nowa” Jarosław Marszalik usługami realizacji zgłoszeń i mogą być wykorzystane do celów związanych z działalnością „Od Nowa” Jarosław Marszalik.
3) Przekazanie Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania przez „Od Nowa” Jarosław Marszalik opiera się na zasadzie dobrowolności, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w każdym czasie, niemniej nie wcześniej niż zakończenie realizacji przesłanego zgłoszenia.

Pliki COOKIES (Ciasteczka)

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości strony internetowej www.infobooker.pl

Serwis prowadzony pod adresem www.infobooker.pl administrowany jest przez „Od Nowa” Jarosław Marszalik z siedzibą w Krakowie, 30-302 ul.Konopnickiej 13/3a, dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy
w administrowaniu Serwisu.

Czym są Pliki Cookies
Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się www.infobooker.pl nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.
Serwis informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

Rodzaje i cel korzystania przez www.infobooker.pl Plików Cookies
SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu
lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.
Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.
STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.
Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Serwisu za pośrednictwem Partnera.
ZEWNĘTRZNE: pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, google analytics.
Cel: prowadzenie statystyk.

Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?
Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji.”
Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies
na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Serwis informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na jego funkcjonalność.

Jakie dane są przetwarzane
www.infobooker.pl przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Serwisu.
Serwis zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.
Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Przekierowanie do innych stron.
Serwis www.infobooker.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z zawartą na niej Polityką Prywatności. Serwis www.od.nowa.eu nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach.

Zmiany.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.